Tổng hợp giải pháp DAHUA

Tổng hợp giải pháp DAHUA Dahua Technology Co. Ltd là một nhà cung cấp giải pháp giám sát an ninh và là công ty đầu tiên ở Trung Quốc đề xướng ra giải pháp ghi hình đồng thời 8 kênh bằng thời gian thực vào đầu ghi hình camera vào […]