Hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại cho doanh nghiệp (p2)

Ở bài viết trước chúng tôi đã đưa ra tính năng và một vài hướng dẫn cách sử dụng điện thoại Ip cho doanh nghiệp. Bài viết đề cập đến cách sử dụng những tính năng còn lại. 

III. TÍNH NĂNG DI CHUYỂN 
Khi gọi điện thoại với bên ngoài, nếu muốn chuyển đi các máy lẻ, xin bấm (#) tiếp đó bấm (1-8) thì các máy lẻ sẽ có tiếng chuông. Khi đó bên ngoài nghe được tiềng ” tút ” chờ chứ không nghe được  tiếng nói của các máy nội bộ, khi máy lẻ số 1 bỏ xuống, các máy lẻ khác sẽ nói được với các máy  bên ngoài .
5.Nếu ngừng điện, bên ngoài sẽ thông trực tiếp với máy số 1.
6.Nội bộ nói chuyện với nhau, không thông qua các card điện tín , nên không có tính cước phí .
7.Nội bộ hai máy lẻ nói chuyện với nhau, các máy lẻ khác không nghe trộm được .
8.Tính năng chống nghe trộm
– Nếu cài đặt tính năng chống nghe trộm, nếu đường dây bên ngoài bị nghe trộm, máy trao đổi sẽ phát hiện ra tiếng nhiễu .
9 .Chống sét : Khi có tiếng sét trong chốc lát, máy này sẽ trang bị tự động bảo vệ.
10.Gọi kín nội bộ .
– Sử dụng tính năng dịch điện tín VD bấm (#54#) máy lẻ nội bộ sẽ có tiếng chuông. Nếu bấm * trước, sau bấm 5 nghe tiếng bấm sau mới sử dụng tính năng dịch điện tín .

IV.TÍNH NĂNG CÀI ĐẶT
Các tính năng cài đặt chỉ được làm ở máy số 1 trong thao tác dước đây n đại diện cho số máy lẻ.
1. Hạn chế gọi cùng thành phố gọi cùng thành phố ( khoá tuyến ngoài)
Thao tác : *1n#
VD: không cho máy lẻ Gọi ra ngoài bấm *13#, như vậy máy 3 không gọi ra ngoài được, nhưng nghe được bên ngoài gọi đến, và gọi được trong nội bộ .
2. Bỏ khoá cùng thành phố.
Thao tác: bấm *1n *
VD. muốn cho máy số 3 gọi ra ngoài bấm *13* máy số 3 sẽ được gọi ra ngoài
4, Bỏ khoá đường dài
Thao tác : bấm *2n #
VD: cho máy số 3 điện đường dài *23# thì máy số 3 sẽ điện được đường dài .
5 . Khoá chuông ( khi bên ngòai gọi vào không kèm chuông)
 Thao tác : bấm *3n #
VD: cho máy số 3 khi bên ngòai gọi vào không đổ chuông Bấm *33# khi đó máy số 3 sẽ không có tiếng chuông
6. Bỏ hạn chế chuông ( khi bên ngoài gọi bvào máy không kèm chuông )
Thao tác : bấm  *3n*
VD : bấm *33* khi bên ngòai gọi vào máy số 3 sẽ đổ chuông
7. Cài đặt thủ công
Thao tác : bấm *41#
8 . Cài đặt trực ban tự động
Thao tác:*41*
9.Cài đặt chế độ nghe trộm ( nghe trao đổi nội bộ trước tiên phải bỏ đặt chế độ nghe trộm)
Thao tác: * 42#
10.Bỏ nghe  Trộm *42*
11.Nghe thử ghi âm :
Thao tác:*43#
12. Khôi phục chế độ cài đặt khi máy xuất xưởng
Thao tác:*44#
13. Nghi âm; ( 8 giây)
Thao tác bấm *45# khi ghi âm bên ngoài gọi vào sẽ có tiếng báo  bấm *45# khi nghe ” tút”bắt đầu nghi âm. nhất thiết nghi âm trong 8 Giây nếu quá sẽ ngắt tự động.

TÍNH NĂNG MIỄM PHÍ

I. Khoá 1-4 Vị số ( 30 hệ)
Nhập mật mã:
Thao tác   : **1a #        ** 1ab #
               : ** 1abc#     ** 1abcd#
 abdc đại biểu từ 0-9
VD: khống chế mật mã là : 8.27.168.9680
nhập mật mã : thao tác :**18#             **127#
                                    :** 1168          **19680#
Nếu nhập mật mã vào máy chính rồi thì các máy lẻ sẽ bị khống chế.

II. Muốn bỏ đi một trong 2 con số trong mật mã .
Nhập mật mã :
Thao tác: **2a#        **2ab#            **2qbc#         **2abdc#

III. Quản lý mật mã.
1. Thiết đặt mật mã:
(1.1) Mở khoá : bấm **4 là mật mã cũ
(1.2) Nhập mật mã mới : bấm **3yyyy ( y là các số từ 0-9)
Ghi chú: Các chức năng trên chỉ được cài đặt trên máy chính
2. Mở khoá giải mã :
Thao tác ** 4yyyy
Bỏ máy sau 2 giây tự động khoá
sau khi giải mã rồi các mãy sẽ dùng bình thường.
3. Mật mã cuả máy trước khi xuất xưởng là **48888.

Bài viết có liên quan:

Nguyên tắc hoạt động của tổng đài điện thoại 

 

Related Articles

Leave A Comment?