Chức năng Plug and Play của dòng điện thoại IP Grandstream GXP16xx

Bài viết: “Hướng dẫn về chức năng Plug and Play của dòng điện thoại IP Grandstream GXP16xx”. Gửi đến các nhà phát triển PBX. Muốn tìm hiểu các cơ chế khác nhau hỗ trợ GXP16XX để cung cấp với các hệ thống khác.

 

Hiện tại điện thoại GXP16XX có thể sử dụng OPTION66, tự động cung cấp với TFTP, HTTP và HTTPS, giao diện Web. Bây giờ với tùy chọn nhận dạng tự động của thiết bị mà Grandstream gọi là Plug and Play.
Mục đích của tùy chọn này là giúp cài đặt dễ dàng thiết bị GXP. Với cấu hình trắng chỉ cần yêu cầu người dùng kết nối điện thoại với mạng LAN thông qua bộ tập trung / bộ chuyển mạch / bộ định tuyến. Khi điện thoại được kết nối với LAN, một tổng đài sẽ có thể phát hiện nó và hiển thị thông tin điện thoại trong bảng điều khiển hoặc giao diện web.

Những tính năng khác

Người dùng PBX  có thể chọn điện thoại mới được phát hiện và chỉ định cấu hình cơ bản cho điện thoại ít nhất cần phải đăng ký SIP với tổng đài. Cũng như có thể thực hiện và nhận điện các cuộc gọi, ví dụ; Sip ID người dùng hoặc số tiện ích mở rộng, sip mật khẩu và tên người gọi. Cấu hình khác có thể được cung cấp cho điện thoại như; yêu cầu codec âm thanh, phím Quay số nhanh hoặc BLF (Busy lamp field) và quan trọng nhất chỉ ra đường dẫn đến Server cấu hình và Firmware Server.

Tùy chọn Plug and Play cần được hỗ trợ trong cả điện thoại IP và PBX. Ở đây bạn sẽ tìm thấy chi tiết kỹ thuật về cách điện thoại tham gia vào cơ chế này. Các nhà phát triển tổng đài cần điều chỉnh hệ thống của họ để tương tác với điện thoại IP Grandstream.

Để có thể tim hiểu rõ ràng hơn các bạn hãy tham khảo link dưới đây:

Hướng dẫn chức năng Plug and Play của dòng điện thoại GXP16xx

Related Articles

Leave A Comment?