Hướng dẫn cơ bản về bảo mật điện thoại IP Grandstream GXP16xx

Hướng dẫn này trình bày tóm tắt về các biện pháp, yếu tố và cấu hình bảo mật điện thoại. Người dùng nên xem xét khi định cấu hình và triển khai loạt Điện thoại IP Grandstream GXP.

Lưu ý: Bạn nên sử dụng lasted firmware để được cơ chế bảo mật mới nhất.

Các phần sau đây được đề cập trong hướng dẫn này:

Truy cập giao diện người dùng / SSH
Quyền truy cập giao diện người dùng web được bảo mật trên điện thoại bởi tên người dùng / mật khẩu và thời gian chờ đăng nhập. Cấu hình quản lý người dùng ba cấp. Truy cập SSH được hỗ trợ cho mục đích khắc phục sự cố chủ yếu và nên tắt nó trong sử dụng bình thường.

• Bảo mật cho các tài khoản và cuộc gọi SIP
Các tài khoản SIP sử dụng cổng cụ thể để truyền tín hiệu và truyền phát phương tiện. Nó cũng cung cấp cấu hình
tùy chọn chặn cuộc gọi nặc danh và cuộc gọi không mong muốn.

• Bảo mật cho các dịch vụ GXP
GXP hỗ trợ dịch vụ như HTTP / HTTPS / TFTP / FTP / FTPS và TR-069 để cung cấp. Để tốt hơn bảo mật, bạn nên sử dụng HTTPS / FTPS với tên người dùng / mật khẩu và sử dụng XML được bảo vệ bằng mật khẩu tập tin.  Bạn nên tắt TR-069 (bị tắt theo mặc định) nếu không được sử dụng để tránh để lộ cổng tiềm năng.

• Nguyên tắc triển khai cho GXP
Phần này giới thiệu các giao thức và cổng được sử dụng trên GXP và các đề xuất cài đặt cho bộ định tuyến / tường lửa.

Để biết thêm chi tiết các bạn tham khảo link dưới đây:

Hướng dẫn bảo mật cơ bản trản trên điện thoại GXP16xx

Related Articles

Leave A Comment?