Phần mềm máy chấm công

Việc sử dụng máy chấm công không còn xa lạ với công ty, doanh nghiệp. Đi kèm với máy chấm công thường là phân mềm máy chấm công tương ứng.

Phần mềm máy chấm công có tác dụng gì?

-Lưu trữ thông tin về nhân viên của doanh nghiệp như: họ, tên, các trạng thái của nhân viên như giới tính, quê quán… Thiết lập thông tin quản lý theo yêu cầu của từng công ty, doanh nghiệp.
-Quản lý chấm công người dùng: như việc báo cáo ngày ốm, nghỉ, phép năm. Kiểm tra số lượng nhân viên hiện có, tình trạng ra vào nhanh nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố có thể thống kê chính xác số lượng nhân viên có mặt, mât tích, từ đó đề ra những phương án ứng cứu kịp thời cho nhân viên.  Thiết lập báo cáo nhân viên theo từng thời điểm cụ thể. Như: ca trực, tăng ca, thời gian làm thêm…

Phần mềm máy chấm công Các tính năng quản lý doanh nghiệp hiện đại

Đặc biệt phần mềm giúp cho người quản lý có thể tổng hợp nhanh nhất bảng chấm công. Đề xuất khen thưởng với từng nân viên. Phân bố và sắp xếp Bảng phân chia ca làm việc nhanh chóng, cụ thể và khoa học. Lịch đăng ký nghỉ phép  của nhân viên cũng có thể tổng hợp trong phần mềm, giúp quản lý chủ động hơn trong công việc. Xử lý tình huống tốt hơn.
-Các số liệu này có thể in thành có file dữ liệu thuận tiện sao lưu, bảo quản.

Những tính năng khác

-Một số phân mềm còn có khả năng thông báo tin nhắn đến từng nhân viên khi đang chấm công. Tiết kiệm thời gian, nhân lực. Mà thông tin đảm bảo tính chân thực, chính xác nhất.

Mitaco5 v2

download

Mitapro v2

dowload

Related Articles

Leave A Comment?