Hướng dẫn sử dụng tổng đài NEC SL1000 cơ bản (1)

Tổng đài NEC SL1000 đã trở nên phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Bài viết hướng dẫn sử dụng tổng đài này với những cơ bản của nó như sau:

tổng đài NEC SL1000

Tổng đài NEC SL1000 cho doanh nghiệp 

MẶC ĐỊNH (Cắm điện và chạy):
1.    Thực hiện cuộc gọi:
–    Đối với cấu hình gọi gián tiếp: Khi gọi quốc tế đường dài hay di động thì cần phải thực hiện nhấn 9 và quay số cần gọi. Vd: 9-093…, 9-04356…, 9-0836…,9-008213…
–    Đối với cấu hình gọi trực tiếp: Gọi trực tiếp quốc tế hay đường dài, di động bằng cách quay số trực tiếp.Vd: 093…, 0836…, 04356…, 008213…, 0061345…
–    Gọi operator: quay số 200 hoặc nhấn 0.
–    Gọi các Ext khác quay số 201, 202,…
–    Đối với máy Operator 200 có thể sử dung các phím function key số từ 7 tới 22 (Điện thoại Digital 24key NEC) để quay số trực tiếp cho các máy nhánh 201 -> 216.
2.    Chuyển máy:
–    Máy Digital -> nhấn Transfer -> quay số máy nhánh cần chuyển-> cúp máy.
–    Máy Analog -> Nhấn Flash -> quay số máy nhánh cần chuyển -> cúp máy.
3.    Yêu cầu giữ máy:
–    Đối với máy Digital: Nhấn Hold.
–    Tiếp tục nghe máy: nhấn Hold.
4.    Bắt máy điện thoại bất kỳ từ 1 điện thoại A (bất kỳ):
–    Khi có cuộc gọi đến 1 máy nhánh bất kỳ, ta có thể bắt máy bằng cách nhấc máy điện thoại A bất kỳ và nhấn *#. (Call Pickup for Own Group)
5.    Bắt máy điện thoại XXX từ một điện thoại A (bất kỳ)
–    Khi có cuộc gọi tới máy nhánh XXX, ta có thể bắt máy từ 1 máy A bằng cách nhấn ** + XXX. ( Call Pickup Direct Extension)
6.    Xét tiếng nhấn trên bàn phím: Key touch tone.
–    Nhấn SPK và quay mã 824 để enable tiếng nhấn phím.
–    Để hủy: nhấn SPK và quay mã 824.
•    CẤU HÌNH THÊM CÁC TÍNH NĂNG:
1.    Alarm :
–    Quay số 827 -> lựa chọn 1 hoặc 2, nếu lựa chọn 1 thì chỉ báo 1 lần, nếu lựa chọn 2 thì sẽ báo mỗi ngày vào thời gian đã đặt.
–     Để hủy bỏ -> quay số 827 và lựa chon 1 hoặc 2 -> quay tiếp 9999.
2.    Background music:
–    Để bật hoặc tắt tính năng này bằng cách nhấn SPK và quay số 825.
3.    Barge In:
–    Cho phép 1 Ext xen vào 1 cuộc gọi hay 1 cuộc họp để lắng nghe hay giám sát những người đang trò chuyện. Barge In có thể lấy được 1 thông điệp từ 1 đồng nghiệp khi gọi đến đồng nghiệp đó mà máy báo busy.
–    Có 2 loại Barge In: Monitor mode và speech mode, với Monitor mode thì có thể lắng nghe người khác mà không tham gia vào cuộc hội thoại, còn Speech mode có thể nghe và tham gia vào cuộc hội thoại.
–    Quay số 810 và nhấn số máy nhánh cần giám sát.
–    Prg 20-13-10 xét lên 1 -> Monitor mode; Xét là 0 -> Speech mode.
–    Để xét làm function key -> quay số 851 -> nhấn funtion key -> quay tiếp mã 34.

 

Related Articles

Leave A Comment?