Đổi số máy lẻ tổng đài KX-TES824

Đổi số máy lẻ tổng đài KX-TES824


Muốn thay đổi số máy lẻ  tổng đài KX-TES824 ta cần thực hiện  các bước sau:

– Bước 1: đăng nhập vào tổng đài KX-TES824 ->> *#1234

– Bước 2: – Nhập 009  -> bấm Next -> bấm Select chọn  Plan 1/2/3  -> bấm Store -> bấm Next -> Ext jack No ( 01->24 ) -> Exit No nhập số máy nhánh cần thay đổi -> bấm Store  để lưu -> bấm End để kết thúc.

Tham khảo những bài viết khác về hướng dẫn tổng đài KX-TES824

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave A Comment?