Hướng dẫn kết nối Software phone đến tổng dài KX-HTS824

Hướng dẫn kết nối Software phone đến tổng dài Pansonic KX-HTS824

Phần mền Software phone hay Softphone là gì?

Phần mềm Softphone (hay Softphone) là một phần của phần mềm mô phỏng điện thoại. Nó cho phép người dùng thực hiện, nhận và quản lý các cuộc gọi thoại thông qua mạng Internet. Các cuộc gọi này có thể được thực hiện qua máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng. Hoặc các ứng dụng, thiết bị di động có thể kết nối Internet và cài đặt phần mềm khác. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối điện thoại Software phone với tổng đài Panasonic KX-HTS824.

Ta sẽ thực hiện đổi số máy nhánh 111 thành SIP.

Tại web cấu hình bạn vào: PBX Configuration-> click chọn 111.

Sau khi click chọn 111 thì giao diện cấu hình port sẽ mở ra. Ta bắt đầu cấu hình cho số 111-> Attribution-> SIP [number].

Tại mục SIP User Name và Registration Password chọn edit để đặt tên và mật khẩu xác thực cho số 111. Tiếp tục tại Phone Location -> Local -> Apply. Lưu ý tiến hành lưu trữ Password để tra cứu và tìm kiếm lại khi cần thiết.

Trên điện thoại Software Phone cài đặt Username. Password vừa đặt cho số 111 trên tổng đài.

Tiếp tục hiệu chỉnh lại port và IP của SIP server lại thành port mặc định 33824 và IP mặc định của PBX nếu chưa thay đổi trong LAN là 192.168.0.101

Vậy là hoàn thành việc cấu hình kết nối Software Phone với tổng đài. Chỉ với một số thao tác đơn giản quý khách hàng để có thể tiến hành cài đặt thành công phần mềm mô phỏng điện thoại. Giúp cho việc quản lý cuộc gọi trở nên dễ dàng, thuận tiện. Người dùng có thể tận dụng các thiết bị sẵn có để phục vụ cho nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp.

Related Articles

Leave A Comment?