Hướng dẫn sử dụng tổng đài NEC cơ bản (p2)

Hướng dẫn sử dụng tổng đài NEC SL1000 trong bài viết này mong rằng sẽ giúp các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa những lợi ích từ tổng đài. 

tổng đài NEC SL1000

Tổng đài NEC SL1000

4.    Built in auto answering:
–    Hệ thống cung cấp 1 port Built-in Auto-answering (1 kênh có sẵn) không sử dụng CD-VM21 hay CF trên CPU. Cung cấp chức năng trả lời tự động từ hệ thống, nó hỗ trợ VRS message và chức năng voice mail đơn giản.VRS hay recorded voice message được lưu trên flash memory trên CPU.
–    Ghi âm message: nhấn SPK, quay số 716, nhấn: 7 để ghi âm, 5 để nghe lại, 3 để xóa message.
–    Nếu nhấn 7: sau tiếng bíp thì bắt đầu ghi âm, nhấn SPK để kết thúc quá trình ghi âm.
5.     Call forwarding:
–    Để xét Call forwarding – Immediate at forwarding station: nhấc máy hoặc nhấn SPK quay mã số 848, nhấn 1 để xét và quay số Ext để chuyển tiếp, nhấn SPK để kết thúc.(key code 10)
Hủy bỏ Call forward – Immediate at a forwarding station: nhấc máy hoặc nhấn SPK quay mã 848, nhấn 0 để hủy forwarding, nhấn SPK hoặc gác máy để kết thúc.
–    Để xét Call forward – busy/no answer at a forwarding station: nhấn SPK, quay mã 844, để xét thì nhấn 1, quay số Ext đích, nhấn SPK để kết thúc.(key code 13)
Để hủy bỏ Call forward – busy/ no answer at a forwarding station: nhấn SPK, quay 844, để hủy xét forward nhấn 0, nhấn SPK hoặc gác máy để kết thúc.
–    Để xét Call forward – both ring at a forwarding station: nhấn SPK, quay mã 842, nhấn 1 và quay số Ext đích to xét call forward và nhấn SPK hoặc gác máy để kết thúc.(key code 14)
Để hủy Call forward – both ring at a forwarding station: nhấn SPK, quay mã 842, hủy call forward nhấn 0 và gác máy hoặc SPK để kết thúc.
–    Để xét Call forward – follow me.  Từ máy đích nhấn SPK, quay mã 846, nhấn 1 để xét, quay số máy nhánh cần chuyển đến, nhấn SPK để kết thúc.(key code 15)
Để hủy Call forward – follow me from the destination station: nhấn SPK, quay mã 846, nhấn 0 để hủy và gác máy hoặc SPK để kết thúc.
(sử dụng call forward – follow me với mục đích khi người sử dụng đi vắng khỏi bàn làm việc và đang có mặt tại 1 bàn làm việc khác của đồng nghiệp. tại đó có thể thiết lập forward sang máy của đồng nghiệp để tránh đánh mất các cuộc gọi quan trọng).
–    Để xét Call forward immediate for any Extension to Destination: nhấn SPK, quay số service code 791, nhấn 1, quay số Ext để chuyển tiếp và cũng là  số đích. Nhấn SPK hoặc gác máy. -> nhấn 0 trong bước thứ 3 để hủy dịch vụ này.

Những bài viết có liên quan:

Giới thiệu về công ty NEC và sử dụng sản phẩm NEC SL1000

Hướng dẫn sử dụng tổng đài NEC SL1000 cơ bản (p1)

 

 

Related Articles

Leave A Comment?