Hướng dẫn cơ bản sử dụng tổng đài NEC SL1000 (p3)

Ở những bài viết trước chúng tôi đã giới thiệu đến quý doanh nghiệp 5 cách sử dụng tính năng cơ bản của tổng đài NEC SL1000, bài viết này chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý doanh nghiệp thêm nhiều tính năng khác. 

tổng đài NEC SL1000

6.    Call redirect:
–    Cuộc gọi gián tiếp cho phép người sử dụng MLT chuyển cuộc gọi tới 1 số đích đã được định nghĩa trước như là voice mail, operator hay 1 Ext khác khi không trả lời cuộc gọi. nó hữu ích cho bạn nếu như bạn đang có nghe 1 cuộc gọi và 1 cuộc gọi khác đến trên Ext của bạn. bằng cách nhấn Call Redirect key, cuộc gọi dc tranfer và bạn vẫn tiếp tục với cuộc gọi đang nghe. Đặc trưng này làm việc với  những cuộc gọi như: Normal trunk call, DID, DISA,DIL, E&M, ICM và không thực hiện dc với các cuộc gọi sau: Transfered, Department group, Door box, hay virtual extension.
–    Điều kiện và chú ý: sau khi nhấn Call Redirect Key thì cuộc gọi không recall tới Ext dc. Số đích được định nghĩa trước phải là Ext number hay voice mail pilot number. Và, khi 1 cuộc gọi đã Redirected tới 1 số phone khác thì nó không dc phép chuyển tiếp trên điện thoại đó.
Dial 851 + 49 + Destination Extension.
7.    Call Waiting/ Camp – on:
–    Với cuộc gọi chờ, một Ext có thể có 1 cuộc gọi bận và chờ mà ko phải gác máy.
–    Quay mã số 850 hoặc xét function key bằng cách quay số 851 + key + 35.
–    Để hủy Camp on, nhấn 870.
8.     Walking toll:
–    Nhấn SPK và quay service code 763 + password + số điện thoại cần gọi.
9.     Dial Block:
–    Nhấn SPK và quay số service code 700 + password + 1.
–    Để hủy dial block, nhấn SPK, quay số service code 700 + password + 0.
–    Đối với điện thoại Analog, nhấc máy và quay số 701+password+1; để hủy, nhấc máy và quay 701+password+0.
10.    Conference:
–    Cho phép 1 ext thêm 1 caller từ bên trong hay bên ngoài vào 1 nhóm họp. với conference, một user có thể thiết lập nhiều cuộc điện thoại vào 1 meeting mà không cần đến office.CPU cung cấp 32 port cho conference. Cho phép bất kỳ số trong hay ngoài thực hiện conference tối đa là 16 mem/group.trong khi 1 conference đang thực hiện, thì 1 user khác cũng thiết lập 1 conference riêng biệt và cũng giới hạn 16 mem/group.
–    Thực hiện: thiết lập cuộc gọi nội bộ hoặc ra ngoài thông qua trung kế; quay số service code 851 + key chức năng + 07; quay số máy nhánh muốn thêm vào cuộc họp.
–    Để đơn giản thì tạo trước function key với dial sc 851 + key + 07; như vậy thì, thiết lập 1 cuộc gọi-> nhấn function key để thêm 1 caller vào nhóm, tiếp tục nhấn function key để add thêm 1 caller mới vào nhóm… nhấn function key 2 lần để bắt đầu hội thoại (conference).
–    To transfer a call into a conference:
Để tranfer 1 cuộc gọi vào conference thực hiện như sau: đang trong 1 cuộc gọi, nhấn Hold và nhấn Tranfer vào Conference service code 884.(prg 11-12-58).
Những bài  viết có liên quan:

Hướng dẫn cơ bản sử dụng tổng đài NEC SL1000 (p1)

Hướng dẫn cơ bản sử dụng tổng đài NEC SL1000 (p2)
 

Related Articles

Leave A Comment?