Hướng dẫn cấu hình Voice Vlan trên Switch Cisco

Hướng dẫn cấu hình Voice Vlan trên Switch Cisco

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH VOICE VLAN + DATA VLAN TRÊN MỘT ACCESS PORT CHO SWITCH CISCO. Trước khi vào cấu hình trên switch cisco, chúng cần có cái nhìn tổng quan về voice vlan. Xem thực sự voice vlan là gì? Tại sao lại phải cần đến voice vlan?

  1. Voice Vlan là gì?

+ Cho phép các cổng truy cập mang lưu lượng thoại từ điện thoại IP. Khi Switch kết nối với Điện thoại IP Cisco 7960, điện thoại sẽ gửi lưu lượng thoại với quyền ưu tiên IP lớp 3 và các giá trị lớp dịch vụ (CoS) của lớp 2, cả hai đều được đặt thành 5 theo mặc định. Bởi vì chất lượng âm thanh của một cuộc gọi điện thoại IP có thể xấu đi nếu dữ liệu được gửi không đều, chuyển đổi hỗ trợ chất lượng dịch vụ (QoS) dựa trên chuẩn IEEE 802.1p CoS. QoS sử dụng phân loại và lập lịch để gửi lưu lượng mạng từ chuyển đổi một cách có thể dự đoán.

Chức năng của Voice Vlan:

+ Phân luồng lưu lượng voice và data. Giúp người quản lý dễ dàng xử lý thông tin tiếp nhận hơn, thuận tiện cho việc lưu trữ, truy xuất dữ liệu sau này. Đảm bảo tài nguyên được sử dụng hợp lý.
+ Giảm hao tốn tài nguyên. Dễ quản lý tài nguyên và cơ sở dữ liệu cho thiết bị. Tận dụng để lưu trữ được nhiều dữ liệu hữu ích hơn cho doanh nghiệp hơn.
+ Phục vụ cho QoS và CoS.

2. Cấu hình Voice Vlan:

Voice Vlan trên Switch Cisco

Hướng dẫn cấu hình Voice Vlan trên Switch Cisco

Hướng dẫn cấu hình Voice Vlan trên Switch Cisco

Bước tiếp theo các bạn cấu hình độ ưu tiên cho lưu lượng Data.

Hướng dẫn cấu hình Voice Vlan trên Switch Cisco

Hướng dẫn cấu hình Voice Vlan trên Switch Cisco

Bạn kiểm tra lại điện thoại IP phone đã nhận được cấu hình là hoàn thành.

Related Articles

Leave A Comment?