Mẫu Busy lamp field (BLF) template cho điện thoại GXP1628 1630

Busy lamp field template (BLF) được biết đến như hệ thống đền báo hiệu trạng thái trên bàn giám sát. Để dễ quản lí sẽ có những template giúp người dùng ghi chú lại các đèn trên bàn giám sát.

Phím chức năng BLF trên điện thoại IP

Các nhà sản xuất điện thoại IP phổ biến, như điện thoại IP Yealink, Fanvil… Tích hợp sẵn điện thoại có phím chức năng Busy lamp field template. Tùy thuộc vào loại điện thoại bạn, BLF sẽ có màu xanh lá cây, đỏ nhấp nháy hoặc đỏ. Nếu khóa BLF có màu xanh lá cây, điều đó có nghĩa là số tiện ích mở rộng được nói chuyện miễn phí. Nếu BLF bắt đầu nhấp nháy màu đỏ, điều đó thường có nghĩa là ai đó đang gọi tiện ích mở rộng đó. Nếu phím chức năng BLF có màu đỏ. Điều đó có nghĩa là chủ sở hữu của tiện ích mở rộng đó đang thực hiện cuộc gọi hoặc không khả dụng.

Hữu ích với Busy lamp field template khi trả lời điện thoại của đồng nghiệp khác. Chẳng hạn, nếu một đồng nghiệp đang ở bàn của họ và họ nhận được một cuộc gọi đến. Người khác có thể nhận cuộc gọi chỉ bằng cách nhấp vào BLF nhấp nháy. Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình các khóa BLF để chúng được liên kết với các tiện ích mở rộng bạn chọn. Ví dụ: các đồng nghiệp mà bạn liên hệ nhiều nhất. Bạn không chỉ có thể theo dõi người khả dụng. Có thể sử dụng các phím làm chức năng quay số nhanh. Ứng dụng cho các tiện ích mở rộng được quay số phổ biến nhất của bạn.

Cấu hình các phím chức năng 

Ngoài ra BLF có thể được cấu hình thực sự dễ dàng bằng Bảng điều khiển quản lý. Khi các phím chức năng BLF đã được định cấu hình. Điện thoại IP sẽ đăng ký vào danh sách tài nguyên mà có sẵn trên tổng đài IP. Danh sách tài nguyên này cung cấp cho điện thoại tất cả các thông tin cần thiết về tất cả các tiện ích mở rộng khác trên hệ thống điện thoại.

Chương trình này hoạt động thông qua giao thức SIP bằng cách sử dụng các thuê bao và thông báo tin nhắn. Trong một kịch bản bình thường, điện thoại là thuê bao và tổng đài IP là thông báo. Nếu bạn muốn xem xét sâu về các phím chức năng BLF và quy trình đăng ký, hãy xem bài đăng trên blog Busy Lamp Field (BLF).

Thiết lập các phím chức năng BLF trên điện thoại IP Yealink & Fanvil, Grandstream. Sau đây là một trong số mẫu, gửi đến các bạn tham khảo. Để xem được template các bạn vào link bên dưới:

GXP1628 1630 BLF template

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?