Cách sao lưu dữ liệu camera an ninh IP

Bạn đang có kế hoạch để đưa lên camera an ninh IP hoạt động 24/7 để trông chừng nhà và tài sản của bạn. Mọi thứ sẽ được ghi vào DVR hoặc ổ cứng máy tính của bạn. Bạn đã nghĩ qua tất cả các giải pháp mà kẻ trộm có thể […]