Hướng dẫn sử dụng điện thoại GrandStream GXP 1610 bằng key

Hướng dẫn sử dụng điện thoại GrandStream GXP1610 bằng key

 

1. Sử dụng tai nghe hoặc loa ngoài GXP1610.

+ Bấm nút hình loa ngoài  để tắt/bật chế độ loa ngoài.

+ Bấm nút hình tai nghe   trong trường hợp kết nối với tai nghe điện thoại.

2. Hướng dẫn sử dụng điện thoại Thực hiện cuộc gọi trên GXP1610.

+ Nhấc tai nghe dạng tay cầm (Handset) hoặc bấm nút Speaker (loa ngoài) hoặc bấm nút tai nghe hoặc bấm vào nút line để kích hoạt cuộc gọi

+ Bấm số cần gọi

+ Bấm nút SEND hình  hoặc phím # để gọi đi

3. Quay lại số vừa gọi

Nhấc Handset hoặc bấm các phím tương ứng

+ Bấm nút SEND hình  hoặc nút Redial để gọi lại

4. Trả lời cuộc gọi đến.

a. Trả lời 1 cuộc gọi đến: Bằng cách nhấc Handset hoặc bấm nút tai nghe hoặc loa ngoài hoặc bấm trực tiếp vào nút Line đang nháy sáng

b. Trả lời nhiều cuộc gọi đến đồng thời:

Khi đang đàm thoại bạn sẽ nghe được âm tone báo cuộc gọi đến và đèn Line nháy đỏ

+ Trả lời cuộc gọi thứ 2 bằng cách bấm nút Line, khi đó cuộc gọi thứ nhất sẽ được tự động đưa vào trạng thái chờ (có nhạc)

+ Chuyển đổi giữa 2 cuộc gọi bằng cách bấm nút Line

5. Kết thúc cuộc gọi:

Bấm nút mềm “EndCall” trên màn hình hoặc gác máy

6. Giữ máy – Hold/Resume.

Bấm nút Hold  để giữ máy

+ Hủy cuộc gọi chờ bằng cách bấm nút Line

7. Chuyển máy trên điện thoại IP GXP1610.

a. Chuyển thẳng người cần gọi.

+ Bấm nút Hold   trên IP phone

+ Bấm số bạn cần chuyển rồi bấm phím  hoặc phím # để chuyển cuộc gọi

b. Hỏi trước khi chuyển.

+ Bấm nút Line và bấm số máy cần chuyển tới (lúc này cuộc gọi đang đàm thoại sẽ về trạng thái chờ

+ Khi cuộc gọi được thiết lập, bấm nút  rồi bấm nút Line đang chờ cuộc gọi để chuyển

8. Đàm thoại 3 bên

Trong khi bạn đang đàm thoại:

+ Bấm nút hội nghị 3 bên  để truy cập vào chế độ đàm thoại tay 3

+ Bấm số điện thoại cần thêm vào rồi nhấn nút  hoặc phím #. Nhấn phím mềm “ConfCall” trên màn hình LCD để hoàn tất thiết lập đàm thoại tay 3.

9. Ngắt Micro khi đàm thoại

+ Nhấn  để vô hiệu hóa micro khi đang đàm thoại.

+ Nhấn  để kích hoạt lại micro.

Lưu ý: Ta còn có thể nhấn  để chặn các cuộc gọi vào.

10. Điều chỉnh âm lượng

Nhấn  khi đang trong cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của cuộc đàm thoại.

Mong rằng sau khi đọc bài viết Hướng dẫn sử dụng điện thoại GrandStream GXP 1610 bằng key quý khách hàng có thể sử dụng điện thoại nhanh chóng, đơn giản hơn. Xem những bài hướng dẫn khác tại

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?