Hướng dẫn kết nối hai tổng đài qua CARD E1-ISDN

Hướng dẫn kết nối 2 tổng đài Panasonic qua card E1-ISDN, gọi nội bộ như 1 hệ thống đồng nhất
1. Mô hình kết nối


2. Cài đặt kết nối 2 tổng đài

Ví dụ: Ta có tổng đài chính giải số từ 100-299, và tổng đài còn lại là từ 300-499, kết nối qua card E1-ISDN ta làm như sau

Vào PBX Configuration -> Slot -> chọn khung tổng đài cắm card ISDN -> theo từng bước sau

Bước 1: Bấm chuột phải vào card PRI30 -> chuyển sang OUS

Bước 2: Bấm chuột phải vào card PRI30 -> Chọn Port Property


Bước 3: Cột port Type -> chọn QSIG-Master (cái ở tổng đài còn lại chọn QSIG-Slave)


Bước 4: Bấm chuột phải vào card PRI30 -> chuyển sang INS

Tương tự tổng đài thứ 2 bạn cũng làm theo các bước lần lượt từ Bước 1->Bước 4

Bước 5: Khai báo nhóm trung kế qua card E1-ISDN

Vào PBX Configuration -> CO & Incoming Call -> CO Line Settings


Bước 6: Khai báo mã đầu số nội bộ của 2 tổng đài

Vào PBX Configuration -> System -> Numbering Plan -> Main

Cài đặt card E1-ISDN7

Bước 7: Định tuyến gọi sang tổng đài thứ 2

Vào PBX Configuration -> Private Network -> TIE table -> thao tácCài đặt card E1-ISDN8

Tương tự từ tổng đài 2 gọi về tổng đài 1 bạn cũng làm tương tự từ Bước 5 -> Bước 7

3. Cài đặt từ tổng đài 2 gọi qua trung kế tổng đài 1 gọi đi

4. Cài đặt đồng bộ log cuộc gọi từ tổng đài 2 qua tổng đài 1 khi gọi đi

Leave A Comment?