Cách Reset Tổng đài Panasonic

Hướng dẫn reset các dòng tổng đài Panasonic. Reset tổng đài: KX-TA, KX-TEB, KX-TES824. Reset tổng đài: KX-TDA100, KX-TDA600, KX-NS300….

Khi ta bị mất Password, không đăng nhập lại được. Hoặc muốn clear mọi thứ về mặc định thì ta mới Reset.

Note: Đầu tiên chúng ta cần lưu ý khi reset này sẽ clear toàn bộ và đưa tổng đài về trạng thái mặc định của nhà sản xuất

1. Reset các tổng đài Panasonic KX-TA308, KX-TA 616, KX-TEB308, KX-TES824

a. Phần mềm: Vào chương trình lập trình -> Bấm 999 -> Ok -> Store

b. Đối với Reset cứng: Mở tổng đài ra ta nhìn thấy một nút gạt 1 bên là Clear và 1 bên là Normal và nút bấm, ta thao tác như sau:

– Gạt nút gạt từ Normal -> Clear -> Bấm nút Reset -> Thấy đèn Run nháy 3 ->5 cái thì ta gạt lại phím gạt từ Clear -> Normal

Password mặc định của các dòng tổng đài này là: 1234

2. Reset các dòng tổng đài KX-TDA100, KX-TDA100D, KX-TDA200, KX-TDA600, KX-TDE100/200/600

Nếu muốn Reset cứng: Tại CPU tổng đài ta thấy một nút gạt Normal và Initial

Ta gạt nút gạt từ Normal -> Initial, rồi bấm nút Reset -> Đèn Run nháy 3 ->5 cái ta gạt lại từ Initial -> Normal -> Tổng đài trở về trạng thái mặc định

Password đăng nhập mặc định cho lập trình có 3 chế độ: USER/ADMIN/INSTALLER

3. Reset tổng đài Panasonic KX-NS300

Tổng đài Panasonic KX-NS300 thông minh Hybrid PBX là một sản phẩm hiệu quả, giảm chi phí và hệ thống truyền thông IP cho các công ty vừa và nhỏ. Nó có có thể được cấu hình và mở rộng theo nhu cầu của bạn.

Tắt điện nguồn tổng đài -> Gạt nút gạt sang System Initalize -> Bật nguồn tổng đài -> Đèn Run nháy xanh 3-5 lần -> Gạt nút gạt sang Normal

Địa chỉ IP mặc định của tổng đài là: 192.168.0.101

Cuối cùng User/Pass đăng nhập: INSTALLER/1234

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?