Tổng hợp giải pháp DAHUA

Tổng hợp giải pháp DAHUADahua Technology Co. Ltd là một nhà cung cấp giải pháp giám sát an ninh và là công ty đầu tiên ở Trung Quốc đề xướng ra giải pháp ghi hình đồng thời 8 kênh bằng thời gian thực vào đầu ghi hình camera vào năm […]