Tổng đài Asterisk là gì?

Asterisk là gì?

Asterisk là phần mềm nguồn mở, được viết bằng ngôn ngữ C, ra đời năm 1999 bởi Mark Spencer, đầu tiên được thiết kế và triển khai trên GNU/Linux nền x86 (của Intel). Nhưng hiện nay Asterisk chủ yếu chạy trên linux (centos).

Asterisk được xem như là một tổng đài PBX (Private Branch eXchange) và được thêm nhiều tính năng mới. Ngoài những tính năng của một tổng đài PBX thông thường, Asterisk còn được tích hợp cả chuyển mạch TDM và chuyển mạch VoIP, có khả năng mở rộng đáp ứng nhu cầu cho từng ứng dung như mở rộng giao tiếp với mạng PSTN (Public Switched Telephone Network).

Tính năng tổng đài asterisk

Call Forwarding

Call Forwarding: chuyển hướng cuộc gọi. Chức năng cho phép chuyển một cuộc gọi đến một hay nhiều số máy điện thoại được định trước (có thể chuyến hướng sang số cố định hoặc di động).

Một  số  trường  hợp  cần  chuyển  cuộc  gọi  như:

Chuyển  cuộc  gọi  khi bận, chuyển cuộc gọi khi không trả lời, chuyển cuộc gọi tức thời, chuyển cuộc gọi với thời gian định trước.

Caller ID

Caller ID: Chức năng hiển thị số.Với chức năng này thì số thuê bao gọi đến sẽ được hiển thị.

Ngoài ra Caller ID cũng cho phép chúng ta xác nhận số thuê bao gọi đến có nghĩa là dựa vào caller ID chúng ta có tiếp nhận hay không tiếp nhận cuộc gọi từ phía hệ thống Asterisk. Ngăn một số cuộc gọi ngoài ý muốn.

Interactive Voice Response

Interactive Voice Response (IVR) được dùng để chỉ chức năng tương tác thoại (tổng đài trả lời tự động).

Chức năng tương tác thoại có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, khi gọi điện thoại đến một cơ quan hay xí nghiệp thuê bao thường được nghe thông điệp như:“Xin chào mừng bạn đã gọi đến công ty chúng tôi hãy nhấn phím 1 để gặp phòng kinh doanh, phím 2 gặp phòng kỹ thuật, phím 3 gặp phòng hỗ trợ khách hàng…” sau đó tuỳ vào sự tương tác của thuê bao gọi đến, hệ thống Asteisk sẽ định hướng cuộc gọi theo mong muốn.

Hỗ trợ IVR nhiều cấp.

Time Conditions

Nhằm chỉ định các khoảng thời gian cụ thể cuộc gọi sẽ định hướng đến một số điện thoại hay một chức năng cụ thể khác, Ví dụ trong công ty trong trong giờ hành chính sẽ chuyển cuộc gọi đến các máy nhánh. Ngoài giờ hành chính sẽ nghe thông báo ngoài giờ làm việc hoặc Forward ra một số di động khác, hoặc để lại tin nhắn thoại.

Những bài viết có liên quan

Giải pháp và mô hình kết nối Fax Server trong Microsoft Lync

Leave A Comment?