Giải pháp nâng cấp tổng đài Analog sang tổng đài Ip (Phần 1)

Làm thế nào để chuyển đổi từ hệ thống Analog sang tổng đài Ip?

mo-hinh-tong-dai-ip-sunocean

Mô hình tổng đài Ip trên nền điện toán đám mây Cloud 

Xu hướng chung của việc phát triển các mạng dịch vụ di động ngày nay là phát triển tổng đài IP-PBX ở các doanh nghiệp thay thế cho tổng đài Analog truyền thống. 

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay dùng tổng đài Analog truyền thống thông thường không phải là ít.  Chính vì lý do đó nhiều công ty thay vì bỏ đi hệ thống tổng đài truyền thống thì chuyển sang việc nâng cấp hệ thống từ Analog sang tổng đài Ip.

Sự đa dạng của thị trường tổng đài

Các tổng đài Analog/Digital các doanh nghiệp đang sử dụng trên thị trường là rất đa dạng, việc chuyển đổi tương thích cho từng hệ thống là không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, có một vài giải pháp mang tính phổ quát và có thể thích nghi với nhiều hệ thống tổng đài Avaya, Cisco, Unify (Siemens), Alcatel-Lucent, Panasonic, LG-Ericsson, Nec, Nortel, Adsun,…..bản thân cũng cho phép hỗ trợ thêm kết nối đa chi nhánh, đa tổng đài IP PBX và tương thích với hệ thống IP Telephone khác.

Có nhiều phương pháp để triển khai việc nâng cao, chúng tôi để xuất ra 04 phương pháp chủ yếu cho giải pháp nâng cấp tổng đài Analog/Digital của doanh nghiệp để chuyển sang tổng đài IP PBX tương thích với hệ thống IP Telephone khác :

1. Tận dụng tổng đài PABX Analog/Digital của doanh nghiệp làm tổng đài chính

Giải pháp này sử dụng Tổng đài PAB làm giao tiếp trực tiếp với các Nhà cung cấp dịch vụ PSTN theo giao thức E1/T1/J1, Bri, hay PSTN/ISDN và kết nối đến hệ thống các phone Analog cũ, một vài line nhánh kết nối đến thiết bị Voice Gateway FXO để chuyển sang giao thức SIP (dạng thoại truyền trên hạ tầng IP) để bắt tay đến hệ thống IP Telephone khác. Mô hình cũng cho phép kết nối đa chi nhánh theo phía cổng thiết bị Voice Gateway. Tham khảo thêm các giải pháp kết nối đa chi nhánh.  

2. Tận dụng tổng đài PABX Analog/Digital của doanh nghiệp làm tổng đài nhánh

Mô hình này theo phương pháp sử dụng một tổng đài IP PBX làm tổng đài chính. Tổng đài IP PBX này có thể là : 
+ Một tổng đài IP PBX đóng gói dạng thiết bị cứng như các tổng đài Siemens Hipath 3000/4000,.. 
+ Các tổng đài dạng SoftSwitch, Xorcom, Grandstream , …đóng gói trong một PC Server 
+ Các thiết bị Voice Gateway với số lượng CO line từ 4 ->24 Port FXO như AudioCodes MP11x, MP124, Mediant 1000 MSBG,…làm tổng đài IP PBX thu nhỏ

Các tổng đài IP PBX này sẽ bắt tay với nhà cung cấp dịch vụ PSTN và kết nối vào hệ thống hạ tầng mạng. Doanh nghiệp có thể sử dụng các IP Phone, Softphone (phần mềm cài trên máy tính PC giả lập như một IP Phone và kết hợp Headset, loa + micro), và tận dụng lại hệ thống tổng đài Analog qua thiết bị Voice Gateway FXS. Có thể tận dụng thêm các Analog Phone khi dùng thiết bị Voice Gateway FXS kết nối từ Lan/Wan ra các Analog Phone.

Leave A Comment?