Những câu hỏi về tổng đài YESTAR N824

1. Hỏi: Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP mặc định của Tong dai IP N824?
Trả lời: Địa chỉ IP mặc định của N824 là 192.168.5.150, phân đoạn mạng có thể khác với mạng của bạn. Vì vậy, để cấu hình ban đầu, trước tiên hãy thay đổi địa chỉ IP mặc định. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi địa chỉ IP mặc định trong các trường hợp khác nhau.
2. Làm thế nào tôi có thể thay đổi IP của Tong dai Yeastar N824?
Trả lời: IP mặc định của N824 là 192.168.5.150.
– Nếu bạn ở cùng phân khúc IP với N824, bạn có thể truy cập trực tiếp vào giao diện Web. Và thay đổi IP theo yêu cầu trong cài đặt LAN. Địa chỉ IP mới sẽ có hiệu lực sau khi khởi động lại.
– Nếu bạn không ở cùng phân khúc IP với N824, bạn cần thêm một IP của phân đoạn 192.168.5.0 cho máy tính của bạn. Sau đó bạn truy cập vào giao diện web N824 bằng cách nhập địa chỉ IP mặc định. Sau đó, bạn có thể thay đổi IP theo yêu cầu trong cài đặt mạng LAN. Địa chỉ IP mới sẽ có hiệu lực sau khi khởi động lại.


3. Làm thế nào để kiểm tra thư thoại trong N824?
Trả lời: – Kiểm tra thư thoại bằng điện thoại
+ Để kiểm tra thư thoại của một phần mở rộng cụ thể, mã tính năng mặc định là * 2. Quay số * 2 trên điện thoại này, và nhập mã PIN thư thoại để truy cập thư thoại của bạn. Số PIN thư thoại mặc định giống với số mở rộng. Mật khẩu có thể được thay đổi trên trang chỉnh sửa tiện ích mở rộng.
+ Bạn cũng có thể kiểm tra thư thoại của các phần mở rộng khác trên điện thoại của bạn bằng cách sử dụng mã số tính năng * 02. Quay số * 02 trên điện thoại của bạn để vào menu chính thư thoại. Nhập số tiện ích mở rộng mong muốn và theo sau mã PIN thư thoại mở rộng, bạn sẽ có thể kiểm tra thư thoại.
– Kiểm tra thư thoại trên web
+ Trước khi đăng nhập vào giao diện web N824 bằng cách sử dụng tài khoản Người dùng mở rộng, hãy đi tới trang chỉnh sửa tiện ích mở rộng (tab Tài khoản) để kích hoạt tùy chọn "Giao diện Người dùng Web" và đặt mật khẩu cho phần mở rộng. Sau đó, đăng nhập với tên người dùng (số máy nhánh) và mật khẩu đúng mà bạn đã cấu hình.
4.Làm thế nào để nâng cấp phần vững cho Tổng đài điện thoại N824?
Trả lời: Có 3 cách để làm điều đó: Cập nhật tự động, Nâng cấp qua HTTP, Nâng cấp thông qua TFTP. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể tham khảo hướng dẫn sử dụng N824.
5. Làm thế nào để cấu hình ghi âm trong N824?

Trả lời:
– Đi tới trình đơn (Hệ thống> Cài đặt Tự động Ghi âm> Cài đặt Ghi> Tùy chọn Chung) trên giao diện web N824. Chọn "Enable Call Recording" bằng "Có".
– Chọn vị trí lưu trữ và thiết lập bộ nhớ
– Chọn loại ghi âm trong số 3 tùy chọn "Cho phép ghi lại gửi đến", "Cho phép ghi lại gửi đi", "Cho phép ghi lại nội bộ". Kiểm tra tùy chọn kiểu ghi nếu cần.
– Giải phóng phần "Áp dụng cho" để xác định phần mở rộng, thân cây, hội nghị bạn cần ghi lại.
Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng N824.
6. Làm thế nào để cấu hình và tăng cường các thiết lập bảo mật cho Tổng đài Yeastar N824?
Trả lời: Khi N824 hỗ trợ truy cập web SIP và HTTP, người dùng và các điểm cuối bên ngoài sẽ truy cập N824. Vì vậy, nó là cần thiết để cấu hình các thiết lập bảo mật trong N824. Có một số khía cạnh bạn có thể cấu hình:
– Mật khẩu và Cải tiến Cảng
– Cấu hình Firewall
– An ninh dịch vụ
– Gọi quy tắc hạn chế
Để có hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cấu hình Bảo mật MyPBX (cấu hình bảo mật của N824 tương tự với MyPBX).
7. Tại sao tôi không thể đăng nhập giao diện web sau khi nâng cấp hoặc giao diện web cho thấy trong rối loạn?
Trả lời: Thử lại sau khi làm mới trang web trình duyệt; Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng xóa cookie và bộ nhớ cache của trình duyệt.


8. Tại sao tôi không thể nhận được email thư thoại từ N824?

Trả lời:
– Đảm bảo địa chỉ email, mật khẩu, cổng là chính xác. Nếu bạn đang sử dụng TLS, hãy kiểm tra tùy chọn tương ứng.
– Đảm bảo rằng các tùy chọn "Enable Voicemail" và "Enable Send Voicemail" đều được kiểm tra trên trang chỉnh sửa tiện ích mở rộng.
– Đảm bảo thử nghiệm SMTP thành công (Đi tới Cài đặt PBX> Cài đặt cơ bản> Cài đặt Thư thoại).
– Đảm bảo DNS trong cài đặt LAN có thể phân tích cú pháp của máy chủ SMTP bạn đã điền vào các cài đặt Thư thoại. Bạn có thể thử điền vào một DNS phổ quát như 8.8.8.8 hoặc 8.8.4.4. Lưu ý rằng DNS mới sẽ có hiệu lực chỉ cho đến khi bạn khởi động lại hệ thống của bạn.

Leave A Comment?