Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TS840

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TS840

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TS840

 1. LỰA CHỌN KIỂU QUAY SỐ ( TONE/PULSE):

 • Nhấc tay nghe lên
 • Nhấn phím [PROGRAM] nhấn [REDIAL] → nhấn phím [3]
 • Để chọn chế độ TONE, nhấn phím [1]
 • Để chọn chế độ PULSE, nhấn phím [2]
 • Nhấn phím [PROGRAM], bạn nghe thấy 1 tiếng beep dài
 • Khi hoàn thành, gác máy.
 1. THỰC HIỆN CUỘC GỌI

 • Nhấc tay nghe lên và quay số cần gọi
 • Khi nói chuyện xong, bạn gác máy.
 1. ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG CHUÔNG.

 • Nhấn phím VOL.[] hoặc VOL.[‚] liên tục trong khi đàm thoại để điều chỉnh mức âm lượng mong muốn.
 • Sau khi gác máy, mức âm lượng điều chỉnh sẽ được lưu lại.
 1. GỌI LẠI SỐ  ĐÃ GỌI

Nhấc  tay nghe lên rồi bấm phím [REDIAL]

Phím gọi lại [REDIAL] chỉ được dùng để gọi lại số điện thoại cuối cùng mà bạn đã gọi trước đó.

 1. CHỨC NĂNG KHÓA PHÍM

 • Nhấc tay nghe lên → Nhấn phím [DIAL LOCK]
 • Nhập mã khóa phím (mặc định là 1111) → nhấn [DIAL LOCK], bạn nghe thấy tiếng beep dài.
 • Khi đã khóa phím, bạn gác máy.

Để đổi mã khóa phím

 • Nhấc tay nghe
 • Nhấn [PROGRAM] nhấn [REDIAL] → nhấn phím [5]
 • Nhập mã hiện tại (mặc định là 1111)nhấn [PROGRAM], bạn sẽ nghe thấy tiếng beep dài
 • Nhập mã với 4 kí tự mới (từ 0-9) nhấn [PROGRAM] ], bạn sẽ nghe thấy tiếng beep dài
 • Khi hoàn thành, bạn gác máy.
 1. NHỚ SỐ GỌI NHANH

 1. Lưu số gọi bằng 1 phím bấm(20 số)
 • Nhấc tay nghe nhấn [PROGRAM]
 • Nhập số điện thoại
 • Nhấn một phím gọi nhanh bằng 1 phím bấm (phím hàng dọc bên phải máy) để lưu vào bộ nhớ UPPER hoặc nhấn phím [AUTO/LOWER] rồi nhấn phím gọi nhanh để lưu vào bộ nhớ LOWER, bạn nghe thấy tiếng beep dài
 • Khi hoàn thành, bạn gác máy.

Để xóa số đã lưu

 • Nhấn [PROGRAM]
 • Nhấn phím gọi nhanh bằng 1 phím (với các số lưu ở bộ nhớ UPPER) hoặc nhấn phím [AUTO/LOWER] rồi nhấn phím gọi nhanh (với các số lưu ở bộ nhớ LOWER)
 • Bạn nghe thấy tiếng beep dài.

Gọi số đã lưu

 • Nhấc tay nghe lên
 • Nhấn phím gọi nhanh bằng 1 phím (với các số lưu ở bộ nhớ UPPER) hoặc nhấn phím [AUTO/LOWER] rồi nhấn phím gọi nhanh (với các số lưu ở bộ nhớ LOWER)
 • Kết thúc cuộc gọi, bạn gác máy.
 1. Lưu số quay nhanh
 • Nhấc tay nghe nhấn [PROGRAM]
 • Nhập số điện thoại (tối đa 32 ký tự)
 • Nhấn [AUTO/LOWER], sau đó nhấn một số nhớ từ [0] đến [9]
 • Bạn nghe thấy tiếng beep dài.
 • Khi hoàn thành, bạn gác máy.

Để xóa số đã lưu

 • Nhấc tay nghe nhấn [PROGRAM] → nhấn [AUTO/LOWER]
 • Nhấn số nhớ (từ [0] đến [9]) của số điện thoại cần xóa, bạn nghe thấy tiếng beep dài.
 • Khi hoàn thành, bạn gác máy.

Gọi số đã lưu

 • Nhấc tay nghe lên
 • Nhấn phím [AUTO/LOWER] rồi nhấn phím gọi nhanh (từ [0] – [9])
 • Kết thúc cuộc gọi, bạn gác máy.

 

Leave A Comment?