Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TS820

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TS820

 

Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TS820

 


Đặc tính:
•    Điện thoại hữu tuyến, không màn hình.
•    Có giá treo tường và chân đế để bàn.
•    Với 2 màu đen, trắng sang  trọng.
•    Gọi nhanh bằng 1 phím bấm: 20 phím.
•    Quay số nhanh : 10 số.
•    Đèn báo chuông reo.
•    Khóa bàn phím.
•    Gọi lại số vừa gọi.
•    Điều chỉnh chế độ quay số Tone hay Pulse.
•    Điều chỉnh 3 mức chuông.

1.    Chọn chế độ quay số.

•    Nhấc ống nghe lên.
•    Nhấn phím [PROGRAM] -> [REDIAL] ->[3]
•    Chọn chế độ quay TONE, nhấn phím [1]
•    Hay chọn chế độ quay PULSE, nhấn phím [2]
•    Nhấn phím [PROGRAM] để lưu.
•    Khi hoàn thành , đặt ống nghe xuống.

2.    Chọn thời gian FLASH (chuyển máy trong tổng đài nội bộ).

•    Nhấc ống nghe lên.
•    Nhấn phím [PROGRAM] -> [REDIAL] ->[2]
•    Nhấn phím [0] đến [9] hay [*], [#]  để chọn thời gian chuyển máy.
[1]: 80ms    [2]: 90ms    [3]: 100ms
[4]: 110ms    [5]: 160ms    [6]: 200ms
[7]: 250ms    [8]: 300ms    [9]: 400ms
[*]: 600ms    [0]: 700ms    [#]: 900ms
•    Nhấn phím [PROGRAM] để lưu.
•    Khi hoàn thành, đặt ống nghe xuống.

3.    Sử dụng dịch vụ chờ cuộc gọi (phải đăng ký dịch vụ này với bưu điện)

•    Nhấn phím [FLASH] để trả lời cuộc gọi thứ 2.
•    Để chuyển giữa 2 cuộc gọi, nhấn phím [FLASH]

4.    Khóa bàn phím.

•    Nhấc ống nghe lên.
•    Nhấn phím [DIAL LOCK]
•    Nhập 4 số cho mã truy cập [1111] -> [DIAL LOCK]
•    Khi hoàn thành, đặt ống nghe xuống.

5.    Thay đổi mã truy cập của máy.

•    Nhấc ống nghe lên.
•    Nhấn phím [PROGRAM] -> [REDIAL] -> [5].
•    Nhập 4 số cho mã truy cập cũ (mặc định của nhà sản xuất là [1111] ) -> [PROGRAM]
•    Nhập 4 số cho mã truy cập mới ( từ các phím số 0 đến 9) -> [PROGRAM]
•    Khi hoàn thành, đặt ống nghe xuống.

6.    Lưu số quay nhanh bằng 1 phím bấm trực tiếp.

•    Nhấc ống nghe lên, nhấn phím [PROGRAM]
•    Nhập số điện thoại cần lưu (tối đa 32 số).
•    Nhấn phím nhớ nhanh.
•    Khi hoàn thành , đặt ống nghe xuống.
o    Lưu ý: máy có thể lưu 1 số điện thoại khẩn.
•    Số điện thoại khẩn này chúng ta có thể gọi mặc dù máy ở chế độ khóa bàn phím.

7.    Xóa số điện thoại đã lưu trên phím quay nhanh trực tiếp.

•    Nhấn phím [PROGRAM]
•    Nhấn phím nhớ nhanh đã lưu số điện thoại cần xóa.

8.    Gọi điện thoại từ số đã lưu trên  phím quay nhanh trực tiếp

•    Nhấc ống nghe lên.
•    Nhấn phím quay nhanh đã lưu số điện thoại cần gọi.
•    Khi đàm thoại xong, đặt ống nghe xuống.

9.    Lưu số điện thoại trên phím quay nhanh thứ 2 (thông qua phím [LOWER]).

•    Nhấc ống nghe lên, nhấn phím [PROGRAM].
•    Nhập số điện thoại cần lưu (tối đa 32 số ).
•    Nhấn phím [AUTO/LOWER] , sau đó nhấn vị trí nhớ (phím quay nhanh).
•    Khi hoàn thành, đặt ống nghe xuống.

10.    Xóa số điện thoại đã lưu trên phím quay nhanh qua phím LOWER.

•    Nhấn phím [PROGRAM]
•    Nhấn phím [AUTO/LOWER], Nhấn phím nhớ nhanh đã lưu số điện thoại cần xóa.

11.    Gọi điện thoại từ số đã lưu trên  phím quay nhanh qua phím LOWER

•    Nhấc ống nghe lên.
•    Nhấn phím [AUTO/LOWER], Nhấn phím quay nhanh đã lưu số điện thoại cần gọi.
•    Khi đàm thoại xong, đặt ống nghe xuống.

12.    Lưu số điện thoại trên phím quay nhanh trên các phím số (thông qua phím [LOWER]).

•    Nhấc ống nghe lên, nhấn phím [PROGRAM].
•    Nhập số điện thoại cần lưu (tối đa 32 số ).
•    Nhấn phím [AUTO/LOWER] , sau đó nhấn vị trí nhớ (các phím số từ 0 đến 9).
•    Khi hoàn thành, đặt ống nghe xuống.

13.    Xóa số điện thoại đã lưu trên các phím số qua phím LOWER.

•    Nhấn phím [PROGRAM]
•    Nhấn phím [AUTO/LOWER], Nhấn phím nhớ nhanh (các phím số trên bàn phím từ 0 đến 9)  đã lưu số điện thoại cần xóa.

14.    Gọi điện thoại từ số đã lưu trên các phím số qua phím LOWER

•    Nhấc ống nghe lên.
•    Nhấn phím [AUTO/LOWER], Nhấn phím quay nhanh (các phím số từ 0 đến 9)  đã lưu số điện thoại cần gọi.
•    Khi đàm thoại xong, đặt ống nghe xuống.

 

Leave A Comment?