HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX – T 2371

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX – T 2371

 

10

 Hướng dẫn sử dụng điện thoại hữu tuyến Panasonic KX – T 2371

 1. Lưu số vào phone book
 • Nhấc tay nghe, nhấn phím “Program”
 • Nhập số điện thoại vào , nhấn phím “Program”
 • Nhấn phím nhớ  0 -à9, gác tay nghe xuống
 1. Lưu số vào phím quay nhanh
 • Nhấc tay nghe, nhấn phím “Program”
 • Nhập số điện thoại vào, nhấn phím “Program”
 • Nhấn phím nhớ “M1”, “M2”, hoặc “M3”,  gác tay nghe máy xuống
 1. Lưu số đã gọi vào bộ nhớ
 • Nhấc tay nghe, trong lúc đàm thoại nhấn phím “Program” 2 lần
 • Nhấc phím nhớ 0 -> 9 hoặc “M1”, “M2”, “M3”. Gác tay nghe xuống
 1. Quay số trong bộ nhớ
 • Nhấc tay nghe, nhân phím “ Auto”, nhấn phím nhớ từ 0 -> 9
 1. Quay số bằng phím quay nhanh: Nhấc tay lnghe, nhấn phím nhớ “M1”, “M2”, hoặc “M3”, 

Hướng dẫn sử dụng điện thoại hữu tuyến Panasonic KX – T2373

 1. Chọn chế độ To Ne/Pulse ( bình thường thì không phải vào lệnh này)
 • không nhấc tổ hợp, không nhấc phím SP-Phone
 • Nhấn nút “Program”
 • Nhấn nút “ Mute”
 • Nhấn phím số “3”
 • Nếu chọn “Tone” nhấn phím số “1”
 • Nếu chọn “ Pulse” nhấn số “2”
 • Nhấn “Program” để xác nhận cài đặt
 1. Cách ghi số điện thoại vào bộ nhớ nhanh  ( có 20 bộ nhớ)
 • Cách thứ nhất:
 • Không nhấc tổ hợp, không nhán phím SP –PHONE
 • Nhấn nút “Program”
 • Quay số điện thoại cần lưu
 • Nhấn phím nhớ nhanh ( là các ohims hình ô trừ 2 nút “AUTO/LOWER” và nút “ EMERGENCY” bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận cài đặt
 • cách thứ hai:
 • Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP-Phone
 • Nhấn nút “Program”
 • Quay số điện thoại cần lưu
 • Nhấn phím “AUTO/LOWER”
 • Nhấn phím nhớ nhanh ( là các phím hình ô vuông trừ 2 nút “AUTO/LOWER” và nút “ EMERGENCY” bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận cài đặt
 1. Cách gọi điện thoại lưu trong bộ nhớ nhanh ( Bằng những nút hình ô vuông )
 • Cách thứ nhất:
 • Nhấn tổ hợp hoặc nhấn phím SP –PHONE
 • Nhấn nút hình ô vuông đã lưu số điện thoại
 • Cách thứ 2:
 • Nhấn tổ hợp, hặc nhấn phím SP –PHONE
 • Nhấn phím “AUTO/LOWER”
 • Nhấn phím nhớ nhanh ( là các phím hình ô vuông trừ 2 nút “AUTO/LOWER” và nút “ EMERGENCY”)
 1. Cách lưu số điện thoại vào bộ nhớ trực tiếp
 • Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP –PHONE
 • Không nhấn nút “Program”
 • Nhấn số điện thoại cần nhớ
 • Nhấn các phím trên bàn phím ( từ 0 đến 9)
 • Bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận cài đặt
 • Nhấn phím “AUTO/LOWER”
 1. Cách goi điện từ các phí nhớ lưu trong bộ nhớ trực tiếp
 • Nhấn tổ hợp hoặc nhấn phím SP –PHONE
 • Nhấn phím “AUTO/LOWER”
 • Nhấn vị trí số điện thoại đã lưu từ 0 đến 9 máy sẽ tự động quay số mà bạn đã lưu
 1. Khóa tất cả các cuộc gọi ra ngoài
 • Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP –PHONE
 • Nhấn nít “ DIALLOCK”
 • Nhập mã pin vào ( mã pin do nhà sản xuất cài đặt là số 1111)
 • Nhấn phím PROGRAM  để xác định cài đặt
 1. Cách mở khóa tất cả các cuộc gọi ra ngoài
 • Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP –PHONE
 • Nhấn nít “ DIALLOCK”
 • Nhập mã pin vào ( mã pin do nhà sản xuất cài đặt là số 1111)
 • Nhấn phím PROGRAM  để xác định cài đặt
 • Bạn sẽ nghe tiếng bíp xác nhận mở khóa đã hoàn thành
 1. Cách khóa các cuộc gọi liên tỉnh, di động, quốc tế
 • Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP –PHONE
 • Nhấn nút “ PROGRAM’
 • Nhấn nút “ MUTE”
 • Nhấn phím số “1”
 • Nhấn phím số “0” ( đây là các số đầu tiên trong dãy số di động, số gọi ngoại tỉnh)
 • Nhấn phím PROGRAM  để xác định cài đặt
 1. Mở khóa gọi di động, ngoại tỉnh
 • Không nhấc tổ hợp, không nhấn phím SP –PHONE
 • Nhấn nút “ PROGRAM” đến nút ‘ MUTE”sẽ nháy sáng.

 

 

 

 

Leave A Comment?