Hướng dẫn cấu hình tổng đài IP Grandstream cho doanh nghiệp

Tổng đài IP Grandstream mang đến cho doanh nghiệp nhiều lợi ích, giá cả hợp lý, đặc biệt là giao diện thân thiện với người dùng. Bài viết dưới đây hướng dẫn quý khách hàng cấu hình một số chức năng của tổng đài Grandstream đơn giản dễ dàng. 

1. Đăng nhập hệ thống tổng đài IP, Cài đặt địa chỉ IP tĩnh cho tổng đài, Đổi password đăng nhập hệ thống, Cài đặt múi giờ

    a. Đăng nhập tổng đài

        Ngay sau khi cắm nguồn điện vào và cắm cổng mạng vào bạn sẽ thấy địa chỉ IP của tổng đài hiển thị lên màn hình,

        Ta dùng trình duyệt bất kỳ gõ vào địa chỉ IP của tổng đài với user/pass đăng nhập ban đầu: admin/admin

    b. Thay đổi địa chỉ IP của tổng đài

        Với tổng đài ta bắt buộc phải đặt địa chỉ IP tĩnh, để đảm bảo địa chỉ ip này không bị thay đổi khi khởi động lại

        Sau khi đổi song ta save lại, reboot tổng đài và đăng nhập với địa chỉ IP mới

    c. Đổi password đăng nhập

        Vào Setting -> Change password -> ta đánh password cũ và nhập password mới cần đổi

    d. Cài đặt ngày giờ :

        Vào Setting -> Time setting -> Cài ngày giờ.

2. Thiết lập dải số máy lẻ sử dụng cho trong tổng đài:

    Vào PBX -> Internal options -> General

3. Khai báo máy lẻ, Cấu hình máy lẻ tự động cho điện thoại IP:

    a. Khai báo từng máy lẻ:

        Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Extension -> Create new sip extension:

    b. Khai báo dải máy lẻ tự động:

        Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Extension -> Create new sip extension:

    c. Cấu hình tự động điên thoại IP Grandstream cho từng máy lẻ:

    Tổng đài IP Grandstream cho phép gán máy lẻ vào từng địa chỉ MAC điện thoại, tức là không phải vào cài đặt từng điện thoại 1, ta chỉ cần gán địa chỉ MAC của điện thoại với bất kỳ số nào ta cần

        Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Zero config

4. Khai báo nhóm máy lẻ cùng nhóm để cướp chuông:

    Vào Basic -> Call Feature -> Call Pickup

5. Khai báo đường vào bưu điện, IFoneVNN, Siptrunk FPT, Siptrunk VTN, Siptrunk CMC, 1800,1900,…

    a. Khai báo trung kế Analog:

    Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Analog Trunk -> Create new Analog Trunk:

    b. Khai báo trung kế SIPtrunk của FPT, CMC, Viettle, VNPT, 1800…, 1900:

    Vào PBX -> Basic/ Call routs -> Analog Trunk -> Create VoIP trunk -> Create new Siptrunk
 

Related Articles

Leave A Comment?