Data sheet điện thoại Panasonic KX – T2371

CATALOG ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX – T2371

 

 

2

*    Lưu số vào phím quay nhanh

    Nhấc tay nghe, nhấn phím Program .

    Nhập số điện thoại vào, nhấn phím program.

    Nhấn phím nhớ M1, M2 hoặc M3, gác tay nghe xuống .

*    Lưu số đã gọi vào bộ nhớ

    Nhấc tay nghe, trong lúc đang đàm thoại nhấn phím Program 2 lần.

    Nhấn phím nhớ 0->9 hoặc M1,M2, M3 . Gác tay nghe xuống .

*    Quay số trong bộ nhớ

    Nhấc tay nghe, nhấn phím “ Auto “ nhấn phím nhớ từ 0 ->9

*    Quay số bằng phím quay nhanh

    Nhấc tay nghe, nhấn phím nhớ M1, M2 hoặc M3 .

Leave A Comment?