Giải pháp MAX IP miễn phí giữa các chi nhánh

Giải pháp MAX2MAX là một giải pháp đàm thoại mới nhằm phục vụ cho việc liên lạc nội bộ giữa các văn phòng chi nhánh và liên lạc quốc tế của các doanh nghiệp.

giai phap MAX IP mien phi cho cac chi nhanh.jpg

GIẢI PHÁP MAX2MAX CHO DOANH NGHIỆP

1. Giới thiệu:
Giải pháp MAX2MAX là một giải pháp đàm thoại mới nhằm phục vụ cho việc liên lạc nội bộ giữa các văn phòng chi nhánh và liên lạc quốc tế của các doanh nghiệp.
2. Đối tượng:
Các doanh nghiệp có nhiều văn phòng chi nhánh, có nhu cầu cắt giảm chi phí đàm thoại trong nội bộ doanh nghiệp và đàm thoại quốc tế.
3. Lợi ích:
– Liên lạc giữa các văn phòng chi nhánh trong doanh nghiệp:Miễn phí.
– Liên lạc ra quốc tế: cước phí được tính theo cước điện thoại Internet (trung bình tiết kiệm được 90% chi phí).
– Thêm một lựa chọn mới trong đàm thoại, khắc phục tình trạng máy bận thường xuyên xảy ra đối với hệ thống điện thoại truyền thống.
– Hệ thống hoạt động song song với hệ thống điện thoại sẵn có.
– Cách sử dụng: thuận tiện hơn cách gọi điện thoại truyền thống do các số liên lạc sẽ được quy ước trong nội bộ doanh nghiệp (sử dụng máy điện thoại sẵn có, cách quay số đơn giản).
– Chất lượng cuộc gọi tương đương điện thoại PSTN.
– Thông tin hoàn toàn được bảo mật
4. Mô hình giải pháp:


5. Triển khai giải pháp:
Hạng mục đầu tư ban đầu:
– Các thiết bị VoIP GW tại mỗi điểm sử dụng giải pháp.
– Đường Internet băng rộng tại mỗi điểm sử dụng.
– Account FoneVNN cho mỗi thiết bị VoIP GW
– Chi phí sử dụng hàng tháng:
– Liên lạc giữa các chi nhánh: 1 cent/phút.
– Cước phí liên lạc quốc tế trung bình 600VNĐ/phút

Leave A Comment?