Hướng dẫn thiết lập tính năng SIP Presence trên điện thoại GrandStream GXP1610

Hướng dẫn thiết lập tính năng SIP Presence trên điện thoại GrandStream GXP1610

UCM6XXX hiện cung cấp tiện ích đăng ký trạng thái mở rộng và thông báo tình trạng hiện tại của các điện thoại trong hệ thống. Cho đến nay, người dùng có thể sử dụng BLF (Busy lamp field) để kiểm tra trạng thái liên lạc của điện thoại. Hoặc thông báo về mọi thay đổi trạng thái (Nhàn rỗi / Đổ chuông/ Đã kết nối). Giá trị SIP Presence giúp giữ cho người dùng luôn được thông báo trạng thái  trên bàn giám sát kể cả các trạng thái chung hiện tại cũng vậy (Có sẵn / Bận / DND).

SIP Presence là một trong những tính năng mới được bổ sung trên dòng UCM6XXX. Cho phép người dùng thông báo trạng thái hiện diện. Trạng thái này có thể được xác định trước và trạng thái đã biết (Có sẵn / Bận / Không khả dụng ..) hoặc tùy chỉnh. Trạng thái có thể có bất kỳ định dạng nào và có thể được người dùng tùy chỉnh. Phần mở rộng giám sát có thể đăng ký đến trạng thái hiện diện. Được cập nhật về bất kỳ thay đổi trạng thái.

Hướng dẫn này mô tả tiện ích và các bước để định cấu hình Hiện diện SIP trên UCM6xxx. Như một tính năng chính
khi người dùng muốn được thông báo về các tiện ích mở rộng khác. Để có thể xem được mô tả các bạn tham khảo link sau đây: Tính năng SIP Presence Guide

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?