Giải pháp thiết lập Quality of Service Design Considerations cho hệ thống mạng có sử dụng camera quan sát

Giải pháp thiết lập Quality of Service Design Considerations cho hệ thống mạng có sử dụng camera quan sát

Quality of Service Design ConsiderationsQuality of Service Design Considerations

Giải pháp Cisco đưa ra những giải pháp thiết lập các policy QoS phù hợp cho từng mô hình. Cách thiết lập cũng như cấu hình trên thiết bị Cisco.

+ Branch  office QoS
+ Campus QoS
+ WAN/MAN QoS
+ MPLS VPN QoS
+ IPSec VPN Qos

Những giải pháp sẽ đề xuất cho bạn làm thế nào giảm bớt độ trễ? Mất dữ liệu và sự cố liên quan trong hệ thống đến mức tối đa. Cho hệ thống mạng nhạy cảm như video và audio.

Tài liệu mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ giúp bạn xác định được nên:

+ Đặt QoS ở đâu trong hệ thống,
+ Làm như thế nào cho phù hợp.
+ Cách cấu hình QoS cho các thiết bị.

Về vấn đề Đặt QoS ở đâu trong hệ thống, cisco đã đưa ra 3 điểm quan trọng cần lưu ý:

+ Phân loại và đánh dấu các ứng dụng gần với nguồn của chúng là khả thi về mặt kỹ thuật.
Nguyên tắc này thúc đẩy các Dịch vụ khác biệt / Hành vi trên mỗi Per-Hop khác nhau. Đôi khi, các điểm cuối có thể được tin cậy để đặt chính xác các điểm đánh dấu Lớp dịch vụ (CoS). / Mã dịch vụ khác biệt (DSCP), nhưng điều này không được khuyến khích. Vì người dùng có thể dễ dàng lạm dụng các chính sách QoS được cung cấp. Nếu được phép đánh dấu lưu lượng truy cập của riêng họ.

Ví dụ:

Nếu Chuyển tiếp nhanh (DSC) nhận được các dịch vụ ưu tiên trong toàn doanh nghiệp. Người dùng có thể dễ dàng định cấu hình NIC trên PC để đánh dấu tất cả lưu lượng truy cập vào DSCP EF. Do đó chiếm quyền điều khiển hàng đợi ưu tiên mạng để phục vụ lưu lượng truy cập không theo thời gian thực của họ. Việc lạm dụng như vậy có thể dễ dàng làm hỏng chất lượng dịch vụ của các ứng dụng thời gian thực (như VoIP) trong toàn doanh nghiệp. Vì lý do này, các điều khoản của Cận cảnh gần như với tính khả thi về mặt hành chính, được đưa vào nguyên tắc thiết kế.

+ Các luồng dữ liệu không mong muốn càng gần policy của họ càng tốt.

Có rất ít ý nghĩa trong việc chuyển tiếp lưu lượng không mong muốn chỉ cho policy. Thả nó tại một nút tiếp theo. Điều này đặc biệt xảy ra khi lưu lượng truy cập không mong muốn. Nó là kết quả của từ chối dịch vụ (DoS) hoặc tấn công sâu. Các cuộc tấn công như vậy có thể gây ra sự cố ngừng mạng bằng cách áp đảo bộ xử lý thiết bị mạng với lưu lượng.

+ Luôn thực hiện QoS trong phần cứng thay vì phần mềm khi có lựa chọn.

Bộ định tuyến Cisco IOS thực hiện QoS trong phần mềm. Điều này đặt ra các yêu cầu bổ sung cho CPU, tùy thuộc vào độ phức tạp và chức năng của chính sách. Mặt khác, các thiết bị chuyển mạch của Cisco Catalyst thực hiện QoS trong ASICS phần cứng chuyên dụng. Do đó không ảnh hưởng đến CPU chính của chúng để quản lý các chính sách QoS. Bạn có thể áp dụng các chính sách QoS phức tạp ở tốc độ đường truyền Gigabit / TenGigabit Ethernet trong các thiết bị chuyển mạch này.

Giới thiệu về chính sách QoS

Vì những lý do này, bạn nên kích hoạt các chính sách QoS. Như phân loại và chính sách đánh dấu để thiết lập và thực thi các ranh giới tin cậy. Cũng như các chính sách viên để bảo vệ chống lại các luồng không mong muốn. Ở cạnh truy cập của mạng LAN.

Hầu hết các liên kết khuôn viên được sử dụng không đúng mức.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng 95 phần trăm các liên kết lớp truy cập trong khuôn viên trường. Được sử dụng ở mức dưới 5 phần trăm khả năng của họ. Điều này có nghĩa là bạn có thể thiết kế mạng lưới trường. Để phù hợp với quá mức giữa các lớp truy cập, phân phối và lớp lõi. Ghi đè cho phép các liên kết ngược được sử dụng hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, giảm chi phí chung cho việc xây dựng mạng lưới trường.

Với Quality of Service Design Considerations thì sẽ có cách cấu hình tương ứng trên router và switch cisco:

Tạo các class-map để quản lí từng loại dữ liệu:

!
class-map match-all VOICE
match ip dscp ef
class-map match-all TELEPRESENCE
match ip dscp cs4
class-map match-all NETWORK-CONTROL
match ip dscp cs6

Hay các cấu hình QoS trực tiếp trên các port của Switch:

description Cisco Video Surveillance/switchport mode access/switchport access vlan $VLAN/switchport port-security

….

Và còn nhiều cấu hình khác nửa để phục vụ đầy đủ cho nhu cầu quản lí camera giám sát.

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tài liệu cụ thể hơn.

Was this article helpful?

Leave A Comment?