Giải pháp truyền thông đám mây

Giải pháp truyền thông đám mây

Chào mừng bạn đến tương lai của công nghệ kinh doanh : Các mô hình linh hoạt, dựa trên đám mây cho phép bạn trả tiền khi bạn đi

Các mô hình đám mây mới là cơ hội chuyển đổi để giảm thời gian nhóm CNTT của bạn dành cho việc xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng. Thay vì gánh nặng cho người quản lý CNTT của bạn, việc chạy phần mềm từ đám mây sẽ trao quyền cho nhân viên của bạn quản lý người dùng, quyền và chi phí.

Các mô hình truyền thông dựa trên đám mây đảm bảo bạn luôn chạy phần mềm mới nhất, loại bỏ các chi phí bảo trì. Và, với thời gian và tiền bạc bạn tiết kiệm được, bạn có thể tập trung vào năng suất và cải thiện lợi nhuận của mình.


Ôm lấy đám mây để bước vào, 
một thế giới của những cơ hội chưa được khai thác.

Các mô hình kinh doanh mới đang thay đổi cách các doanh nghiệp mua công nghệ.”DOWLOAD” tài liệu để tìm hiểu làm thế nào.

Khám phá những khả năng mới mà đám mây cung cấp

Chiến lược đám mây doanh nghiệp cung cấp triển khai nhanh chóng, cấu trúc chi phí linh hoạt và linh hoạt, các ứng dụng tiên tiến và phân phối dịch vụ với trải nghiệm người dùng được cải thiện.

Nó có nghĩa là không đầu tư trả trước, chi phí vốn thấp hơn và TCO.

Nó cũng tương thích với thiết lập hiện tại của bạn. Chúng tôi không buộc bạn phải rip và thay thế cơ sở hạ tầng hiện tại của bạn. Vì vậy, bạn sẽ không mất khoản đầu tư phần cứng của mình và bạn có thể thực hiện chuyển đổi đám mây lai theo tốc độ của riêng bạn với mô hình hoàn toàn linh hoạt, dựa trên tiêu dùng.

” Đến năm 2020, 80% cơ sở hạ tầng CNTT sẽ được mua trên cơ sở trả tiền khi bạn đi. “

Leave A Comment?