Giải pháp IP Contact center

Các giải pháp công nghệ thông tin đang ngày trở nên phổ biến ở nước ta, một trong những xu hướng đang đứng đầu chính là việc áp dụng giải pháp IP Contact center cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy giải pháp này là gì? Và nó […]