Khoảng cách tối đa giữa VCM60 đến VC110 là gì?

  • Miêu tả

  Khoảng cách tối đa giữa VCM60 đến VC110 là gì?

  • Hướng giải quyết

Khoảng cách tối đa giữa MIC không dây đến khóa điện tử ( dongle )  là 30m .

Was this article helpful?

Leave A Comment?