Hướng dẫn xem lại camera trên đầu ghi Hikvission

Hướng dẫn xem lại camera trên đầu ghi Hikvision

*Lưu ý: Đối với những Camera có độ phân giải cao thì chỉ có thể xem lại một lúc được 2 thiết bị 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?