Hướng dẫn khắc phục lỗi DTMF

1. DTMF là gì?

DTMF (Tần số Đa Tần) là tín hiệu / âm được gửi khi bạn nhấn phím cảm ứng của điện thoại. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dual-tonmulti-frequency_signaling

2. DTMF cho VoIP:

Điện thoại Yealink hỗ trợ ba cách để phân phối các âm DTMF. Chúng là INBAND, RFC2833 và SIP INFO.

  1. INBAND: Với chữ số Inband được truyền đi giống như phần còn lại của giọng nói như âm thanh bình thường không có mã hóa đặc biệt. Hoặc đánh dấu bằng cách sử dụng codec giống như tiếng nói của bạn. Được tạo ra bởi điện thoại của bạn.
  2. RFC2833: (Các cài đặt ưu tiên trong hầu hết các trường hợp) là một chuẩn dựa trên chuẩn để xác định tín hiệu cho các trường hợp khác nhau bao gồm các âm DTMF. Các âm thanh liên quan đến fax và các tín hiệu đường dây thuê bao cụ thể của quốc gia.
  3. SIP INFO: báo hiệu SIP sẽ thương lượng các ưu đãi với đầu kia để giúp thiết lập các tham số của cuộc gọi. Các lựa chọn sau đó có thể được thiết lập cho những gì cần gửi (đi ra). Những gì muốn nhận (gửi đi). Chỉ có sẵn với các kênh SIP và được truyền qua một bản tin SIP.

​Hướng dẫn chi tiết trong tập tin đính kèm: 

LỖI-DTMF

Was this article helpful?

Leave A Comment?