Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua

Dahua là một công ty rất lớn về sản xuất camera. Các thiết bị của công ty Dahua có mặt trong nhiều quốc gia trên thế giới, bởi giá cả cạnh tranh và chất lượng rất tốt. Sử dụng sản phẩm của công ty Dahua đơn giản, dễ dàng thực hiện. dưới đây là bản hướng dẫn chi tiết sử dụng đầu ghi HCVR5xxx-S3 của công ty Dahua.

Để tiện cho việc theo dõi chúng tôi chia thành nhiều phần nhỏ, phù hợp với những mục tiêu của người dùng. 

hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p1)– Phần những thông tin cơ bản 

hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p2)– Đăng nhập, đăng suất menu chính 

hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p3)– Giao diện các mục chức năng  

Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p4)- Hướng dẫn cài đặt đầu kênh, đổi tên Camera chuyển đổi di chuyển các kên để tiên cho quản lý 

Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p5) phần Hướng dẫn cách cài đặt để các thiết bị từ xa có thể xem được đầu ghi qua internet.

Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p6.1); Hướng dẫn cách cài đặt các cảnh báo , chống trộm – phát hiện vật thông minh

Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p6.2) Hướng dẫn cách cài đặt các cảnh báo , chống trộm – phát hiện vật thông minh

Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p7)Hướng dẫn cách xem lại bản ghi và hình ảnh lưu trữ , trích xuất dữ liệu ra USB bên ngoài khi cần.

Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx_S3 Dahua (p8) Hướng dẫn cách cài đặt – các lựa chọn khi lưu trữ bản ghi vào HDD

Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx_S3 Dahua (p9) Hướng dẫn xem lại dữ liệu lưu trữ và trích xuất dữ liệu ra USB bên ngoài khi cần.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?