Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua Technology

Dahua Technology trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ sản xuất của Dahua vào trong sản phẩm. Đầu ghi của Dahu được nhiều người dùng đánh giá cao về chất lượng cũng như dễ sử dụng. Bài viết này, Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua Teachnology 

Dahua là một công ty rất lớn về sản xuất camera. Các thiết bị của công ty do Dahua Technology có mặt trong nhiều quốc gia trên thế giới, bởi giá cả cạnh tranh và chất lượng rất tốt. Sử dụng sản phẩm công nghệ Dahua Technology đơn giản, dễ dàng thực hiện. dưới đây là bản hướng dẫn chi tiết sử dụng đầu ghi HCVR5xxx-S3 của công ty Dahua.

Để tiện cho việc theo dõi chúng tôi chia thành nhiều phần nhỏ, phù hợp với những mục tiêu của người dùng.

Tài liệu hướng dẫn của Dahua Technology

1. hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p1)– Phần những thông tin cơ bản

2.hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p2)– Đăng nhập, đăng suất menu chính

3.hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p3)– Giao diện các mục chức năng

4.Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p4)- Hướng dẫn cài đặt đầu kênh, đổi tên Camera chuyển đổi di chuyển các kên để tiên cho quản lý

5.Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p5) phần Hướng dẫn cách cài đặt để các thiết bị từ xa có thể xem được đầu ghi qua internet.

6.Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p6.1); Hướng dẫn cách cài đặt các cảnh báo , chống trộm – phát hiện vật thông minh

7.Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p6.2) Hướng dẫn cách cài đặt các cảnh báo, chống trộm – phát hiện vật thông minh.

8.Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx-S3 Dahua (p7). Hướng dẫn cách xem lại bản ghi và hình ảnh lưu trữ , trích xuất dữ liệu ra USB bên ngoài khi cần.

9.Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx_S3 Dahua (p8) Hướng dẫn cách cài đặt – các lựa chọn khi lưu trữ bản ghi vào HDD.

10.Hướng dẫn cài đặt đầu ghi HCVR5xxx_S3 Dahua (p9) Hướng dẫn xem lại dữ liệu lưu trữ và trích xuất dữ liệu ra USB bên ngoài khi cần.

Was this article helpful?

Leave A Comment?