MetroNet – Metropolitan Area Network là gì ?

MetroNet – Metropolitan Area Network là gì ? MetroNet – Metropolitan Area Network – là dịch vụ của mạng đô thị băng rộng với đường truyền tốc độ siêu cao, sử dụng đường truyền cáp quang kéo trực tiếp tới địa chỉ của khách hàng và có khả năng cung cấp […]

Giải pháp truyền thông đám mây

Giải pháp truyền thông đám mây Chào mừng bạn đến tương lai của công nghệ kinh doanh : Các mô hình linh hoạt, dựa trên đám mây cho phép bạn trả tiền khi bạn đi Các mô hình đám mây mới là cơ hội chuyển đổi để giảm thời gian […]

IMS là gì ? Tìm hiểu về IMS

IMS là gì ? Tìm hiểu về IMS IMS, thuật ngữ viết tắt của IP Multimedia Subsystem, là một kiến trúc mạng nhằm tạo sự thuận tiện cho việc phát triển và phân phối các dịch vụ đa phương tiện đến người dùng, bất kể là họ đang kết nối […]