Các giao diện máy nhánh

Mỗi một máy nhánh tương tự được kết nối với một cổng trên tổng đài. Về truyền dẫn giao diện máy nhánh tương tự sử dụng một đôi cáp điện thoại (cáp đồng đường kính lõi từ 0,4 đến 0,6 mm). Giới thiệu Các giao diện máy nhánh 1. Giao […]

Những câu hỏi về tổng đài YESTAR N824

1. Hỏi: Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP mặc định của Tong dai IP N824? Trả lời: Địa chỉ IP mặc định của N824 là 192.168.5.150, phân đoạn mạng có thể khác với mạng của bạn. Vì vậy, để cấu hình ban đầu, trước tiên hãy thay đổi địa […]

Giải pháp sử dụng để nâng cấp thiết bị từ hệ thống tổng đài analog có sẵn sang tổng đài VOIP mà không cần phải thay đổi thiết bị, hệ thống có sẵn

Xu hướng tất yếu của việc sử dụng một tổng đài IP PBX trong doanh nghiệp ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết. Những lợi ích của hệ thống IP Telephone ngày càng tăng dần và đã vượt qua khá xa những tiện ích cũng như hiệu quả […]

Giải pháp Siemens Openscape Contact Center ( Phần 2)

1.2   Cung cấp các dịch vụ Inbound/Outbound, thoại, SMS, email, Web, IM, Fax/Letter 1.2.1.1    Dịch vụ gọi ra và gọi lại (Outbound/Callback) Dịch vụ gọi lại điều khiển việc thiết lập các cuộc gọi ra (outbound) theo thời gian dựa trên những yêu cầu gọi lại (callback). Những yêu […]