Xây dựng kịch bản Talesales hoàn thiện

1. Xây dựng kịch bản Talesales bằng giọng thật tự nhiên Hãy cố gắng áp dụng phương pháp “viết như thể đang nói”. Nhân viên bán hàng nên thực hành nói theo kịch bản telesales đã chuẩn bị trước, sau đó ghi âm lại để đánh giá những sai lầm hoặc thiếu sót […]